Loading...
Over ons2018-10-11T21:42:36+00:00

5 jaar ervaring

In 2013 startte Transgender Netwerk Nederland (TNN), de grootste Nederlandse transgender belangenvereniging, met het begeleiden van trans personen naar werk middels het project Transgender & Werk. Hierbij vond 40% van de deelnemende trans personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt succesvol een betaalde werkplek. Gaandeweg kreeg TNN veel waardevolle inzichten in de arbeidsmarktpositie van trans personen, en werd duidelijk dat het project uitgebreid kon worden om nog effectiever te zijn.

In juni 2016 richtte Bregtje Visser samen Transgender Netwerk Nederland (TNN), FNV en COC Nederland Stichting GenderTalent op. Na de oprichting is het project Transgender en Werk aan op de stichting overgedragen. Hierdoor kunnen wij bouwen op vijf jaar ervaring in het begeleiden van trans personen naar werk.

Na 2 jaar groeide de organisatie in Nederland naar ruim 200 clienten en werd het tijd om ook flexwerk oplossingen aan te bieden. Op 11 oktober 2018 werd Genderflex gelanceerd. Genderflex biedt werkgevers en trans personen uitzendwerk, detacheringsoplossingen, payrolling en contracting. Van elk gewerkt uur wordt € 1 afgedragen aan de stichting Genderwende.

Om de groei naar het buitenland mogelijk te maken en te voldoen aan de eisen van o.a. het UWV werden op 1 augustus 2018  de bedrijven voor Genderflex en daarnaast Gendertalent opgericht. Komende periode zal Genderwende de groei naar het buitenland voorbereiden als ook de benodigde financiering aantrekken.

Loading...

Ondersteuning van trans personen, werkgevers en uitkeringsinstanties

De acceptatie van trans personen wordt steeds beter. Desondanks ondervindt een groot deel van deze mensen belemmeringen in het vinden en behouden van werk. Trans personen ervaren vaak angst en onzekerheid tijdens het solliciteren, of hebben het gevoel zichzelf niet te kunnen zijn op het werk. Anderzijds is er ook vaak sprake van onwetendheid of onbegrip bij (potentiële) werkgevers, of zelfs discriminatie.

Om deze belemmeringen op te lossen biedt Stichting GenderTalent trans-specifieke coaching en training aan trans personen en werkgevers. De talenten van een trans persoon staan hierbij altijd centraal.

Gespecialiseerde diensten

Wij coachen en helpen trans personen naar een nieuwe baan en begeleiden re-integratietrajecten. Ook ondersteunen we tijdens problemen op het werk, en assisteren we bij coming out / transitie op de werkvloer. Daarbij begeleiden we werkgevers en trainen we hun medewerkers. Hierdoor ontstaan veilige, inclusieve werkomgevingen waarin trans personen zo goed mogelijk hun talenten kunnen benutten. We ontzorgen de trans personen en werkgevers met onze flexwerk organisatie.

Opbrengsten naar community

Onze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender community, belangenverenigingen, gemeentes en universiteiten. Inmiddels kunnen wij rekenen op vijf jaar ervaring. De opbrengsten worden gedoneerd aan ons maatjesproject , een omscholingsfonds en aan wetenschappelijk onderzoek.

Organisatiestructuur

Code Governance Sociaal werk
Genderwende volgt de code Governance Sociaal Werk.

Raad van Commissarissen
Genderwende kent een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie leden. Deze leden houden toezicht op de directeur door minstens elk kwartaal met de directeur te overleggen. De raad heeft 1 voorzitter en daarnaast leden die een specifiek expertise gebied heeft. heeft Deze expertise gebieden zijn: strategie, financiën en personeel, arbeidsmarkt en vormende beroepen zoals coaching/ training/ maatschappelijk werk.

Directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en overlegt daarvoor met de RvC.

Secretaresse
De secretaresse ondersteunt bij het organiseren van alle afspraken, het locatiebeheer, en allerlei administratieve taken zoals financiële en personele administratie.

Salesmanagers
De activiteiten van Genderwende worden gefinancieerd door gemeentes, bedrijven, UWV en zorgverzekeraars. Daarvoor zijn er 2 sales en marketingmanagers die contacten met deze partijen opbouwen en onderhouden. Er is 1 salesmanager voor de Benelux en 1 salesmanager voor Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland. Verder helpen een aantal stagiaires hen in de opbouw van het netwerk.

Operationeel manager
De operationeel managers  voert alle operationele contracten met onze Talenten en opdrachtgevers uit.

Projectmedewerkers/ managers
Projectmedewerkers helpen met een kortstondige projecten. Op dit moment loopt er een project rond professionalisering op het gebied van kwaliteitsbeheersing, governance en materialen voor ambassadeurs en trainingen.

Coaches en mediators en trainers
De Trainers verzorgen de trainingen die gegeven worden aan trans personen en organisaties als bedrijven en gemeenten.De coaches van GenderTalent hebben bij voorkeur een trans achtergrond met voldoende afstand tot hun eigen proces. Ze voldoen aan de regels opgesteld door de beroepsverenigingen  NOLOC en de NOBCO. Verder wordt er nu druk gewerkt aan de certificering van ISO of  Blik op Werk.