Juridische structuur2019-04-15T13:48:47+00:00

Juridische structuur

De Genderwende Groep is in 2016 van start gegaan als holdingmaatschappij voor verschillende organisaties. Iedere dochteronderneming van Genderwende is gespecialiseerd in een specifiek onderwerp, zoals gezondheid of carrière. Zo kan Genderwende ondersteuning op maat bieden.

Genderwende heeft per 10 augustus 2018 de organisatiestructuur gewijzigd om de organisatie toekomstbestendig te maken en financiering (aandelenkapitaal en/ of obligatiehouders) aan te kunnen trekken. Genderwende is nu ingericht als social enterprise, waarbij de verschillende belangen van aandeelhouders en goede doelen gescheiden zijn. Zo ontstaat de juiste dynamiek in het samenspel van belangen en kan de benodigde groei bewerkstelligd worden, waarbij het goede doel voorop staat.

Het doel van de bedrijfsmatige tak van Genderwende is om op drie manieren duurzaam maatschappelijke waarde te creëren:

 1. Elke dag waardevolle diensten leveren aan transgender personen en budget providers (o.a. gemeentes, zorgverzekeraars, bedrijven)
 2. Winst investeren ter:
  a. verbetering of ontwikkeling van diensten
  b. financiering van:
  i.   wetenschappelijk onderzoek
  ii.  projecten die een non-profit doelstelling hebben waarmee additionele fondsen geworven kunnen worden
  iii. nieuwe social enterprises die een impact maken binnen de LHBTIAQ+ gemeenschap
 3. De waarde van de onderneming is de derde pijler van de waarde die Genderwende creëert. De waarde van de aandeelhouders van de onderneming is 100% in private handen van de Peoples Freedom Foundation. Nieuwe aandeelhouders of obligatiehouders worden geselecteerd op hun lange termijn visie, hun maatschappelijke visie en betrokkenheid en speciaal op de thema’s genderdiversiteit en het thema sociale werkveld en sociaal ondernemerschap. Op termijn is het streven dat de aandeelhouders van Genderwende bestaan uit een ieder die wil beleggen in Genderwende. De aandeelhouders zien dit als de optimale weg naar de borging op de lange termijn van de onderneming in de maatschappij.