Onze geschiedenis2019-04-05T10:23:24+00:00

Onze geschiedenis

Genderwende begon op 26 juni 2016 met het bieden van hulp aan transgender personen, een groep die door oprichtster Bregtje Visser een warm hart wordt toegedragen vanwege haar eigen transgender achtergrond.

Transgender personen zijn een kwetsbare groep die barrières ervaren in het dagelijks leven, variërend van weinig inkomen tot discriminatie en zelfs geweld. Hierdoor is er verhoogd risico op sociaal isolement, middelengebruik en armoede. Uit onderzoek blijkt dat dit niet beperkt is tot Nederland; in grote delen van de wereld kampen transgender personen met dezelfde uitdagingen.

Tegelijkertijd zijn transgender personen vaak hoog opgeleid, hebben zij unieke inzichten in genderrollen binnen onze samenleving en hebben zij meestal een bak aan talenten om uit te putten. Wanneer deze kennis en ervaring de ruimte krijgt dankzij de juiste ondersteuning, kan een positieve wending aan het leven van transgender personen gegeven worden. Dat is waar Genderwende voor zorgt.

Vanuit coaching, training en arbeidsbemiddeling…

De eerste hulporganisatie onder de Genderwende vlag was Gendertalent. Dit project kwam voort uit een pilot van Transgender Netwerk Nederland en Ministerie OC&W, waarbij transgender personen gecoacht werden op het vinden van werk. Nadat de eerste resultaten positief werden beoordeeld, heeft Gendertalent het project overgenomen en uitgebreid met meer vormen van coaching, training en mediation. Om deze diensten voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen zijn samenwerkingen met tal van gemeenten, bedrijven en het UWV aangegaan, met succes:

  • 90% van de sociale activerings- of werkfittrajecten resulteren in een werkervaringsplek of vrijwilligersbaan, veelal in combinatie met een opleiding
  • 90% van de outplacement, 1e/2e spoor en naar werk trajecten leiden naar een (her)nieuwde baan.

…Naar zorg en maatschappelijke ondersteuning

Gaandeweg ontving Genderwende ook verzoeken voor ondersteuning op andere vlakken, zoals zorgverlening en maatschappelijke ondersteuning. Om aan de verschillende vragen te kunnen voldoen, heeft Genderwende specialistische organisaties opgericht. Zo zorgen wij voor gendervrijheid: de mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te zijn.

De Genderwende organisaties