Loading...
Stichting2019-03-21T11:47:23+00:00

Goede doel

De stichting Genderwende zorgt dat de afdracht die door de Genderwende bedrijven wordt aangevuld met additionele fondsen. Deze fondsen gaan naar vier doelen:

  1. Maatjesproject
  2. Omscholingfondse (in ontwikkeling)
  3. Wetenschappelijk onderzoek (vanaf 2020)
  4. Nieuwe initiatieven met een duurzaam economisch model die gericht zijn sociale impact voor de LHBTIQ+ gemeenschap

De stichting is een ANBI goedkeurde stichting. U kunt zelf ook een bijdrage doen aan 1 van de doelen. De donatie kan daarmee aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.

Documenten

Strategisch Plan
Hier vind u het strategisch plan: Strategisch Plan 2017-2019

Jaarverslag 2016
Hier vind u het jaarverslag 2016:  GenderTalent Jaarverslag 2016

Statuten
Hier vind u de statuten van GenderTalent: Statuten van Stichting GenderTalent d.d. 01-02-2018

Huishoudelijk Reglement
Dit is het huishoudelijk Reglement van de Stichting: Huishoudelijk Reglement Stichting GenderTalent d.d. 01-02-2018

Governance

Raad van Toezicht
– Ronald van der Laan
– Penningmeester vacant
– Secretaris vacant

Directeur
– mw. drs. B.C.R. Visser